ایرانی در جشنواره برلین به جایزه رسید

مطلب و یا خبر ایرانی در جشنواره برلین به جایزه رسید از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
"درساژ" برنده جایزه بهترین بخش نسل جشنواره برلین ٢٠١٨ شد.