رشت| بانک مرکزی در مدیریت صحیح بازار ارز کوتاهی کرد

مطلب و یا خبر رشت| بانک مرکزی در مدیریت صحیح بازار ارز کوتاهی کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت با اشاره به نوسانات اخیر بازار طلا و ارز در کشور گفت: بانک مرکزی در مدیریت به موقع و صحیح بازار ارز کوتاهی کرده است.

آخرین جستجو ها