46 دستگاه واگن جدید به متروی تهران اضافه می شود

مطلب و یا خبر 46 دستگاه واگن جدید به متروی تهران اضافه می شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عصر خودرو- مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه گفت: طی چند روز آینده 46 دستگاه واگن جدید مترو به ناوگان مترو اضافه خواهد شد.

آخرین جستجو ها