بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب می کند؟

مطلب و یا خبر بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب می کند؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گروه اقتصادی: در حالی بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز برای جذب نقدینگی بسته سیاستی سه گانه ای را در روزهای اخیر به اجرا درآورده که تاکنون بیانگر دستاورد قابل توجهی برای جذب نقدینگی نبوده است. هرچند…

آخرین جستجو ها