اوسترشوندس با پاس گل قدوس آرسنال را برد ولی از صعود بازماند

مطلب و یا خبر اوسترشوندس با پاس گل قدوس آرسنال را برد ولی از صعود بازماند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
استرشوندس نمایش شجاعانه ای در لندن مقابل آرسنال داشت.

آخرین جستجو ها