بشار الجعفری: تروریست ها به سازمان ملل اطلاعات می دهند

مطلب و یا خبر بشار الجعفری: تروریست ها به سازمان ملل اطلاعات می دهند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دائم در سازمان ملل متحد با انتقاد از این که برخی اعضای شورای امنیت بی طرف نیستند، گفت: معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه از تروریست ها اطلاعات دریافت می کند.

آخرین جستجو ها