ثبت اتهام های تازه علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ

مطلب و یا خبر ثبت اتهام های تازه علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بازپرس ویژه پرونده تحقیقات درباره دخ روسیه در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ، اتهام های جدیدی علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ وارد کرد.

اطلاعات