رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیمارستانی در بستری شد

مطلب و یا خبر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیمارستانی در بستری شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محمود عباس برای معاینات پزشکی عادی در بیمارستانی در به سر می برد.

آخرین جستجو ها