روسیه: لندن درصدد راه اندازی کمپین علیه مسکو است

مطلب و یا خبر روسیه: لندن درصدد راه اندازی کمپین علیه مسکو است از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بعد از آن که خارجه انگلیس روسیه را به انجام حقه های کثیف متهم کرد، سفارت مسکو در لندن، انگلیس را متهم به اقدامات علیه روسیه متهم کرد.