حمایت از کریمی، این بار در دقیقه ۸

مطلب و یا خبر حمایت از کریمی، این بار در دقیقه ۸ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هواداران پرسپولیس در دقیقه هشت بازی با نسف قارشی ازب تان، باز هم از علی کریمی حمایت د.