معصومه ابتکار: این انتقاد از رئیس جمهور که دوران انتخابات باشد را به رئیس جمهور می رسانم

مطلب و یا خبر معصومه ابتکار: این انتقاد از رئیس جمهور که دوران انتخابات باشد را به رئیس جمهور می رسانم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون رئیس جمهور در امور ن و خانواده گفت: ت یازدهم و دوازدهم، ت اعتدال است.

آخرین جستجو ها