ظریف: ایران به تعهدات خود در کنفرانس قبلی بازسازی عراق عمل کرده است

مطلب و یا خبر ظریف: ایران به تعهدات خود در کنفرانس قبلی بازسازی عراق عمل کرده است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امور خارجه کشورمان در بدو ورود به کویت در جمع خبرنگاران صحبت کرد و گفت ایران به تعهدات خود در کنفرانس قبلی بازسازی عراق کاملا عمل کرده است.

آخرین جستجو ها