برتری یک گله پرسپولیس مقابل نسف در نیمه نخست

مطلب و یا خبر برتری یک گله پرسپولیس مقابل نسف در نیمه نخست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران موفق شد در پایان نیمه نخست با یک گل نسف قارشی را از پیش رو بردارد.