نگاه ملی به فرصت های سرمایه گذاری در آستارا - عیسی پاشاپور**

مطلب و یا خبر نگاه ملی به فرصت های سرمایه گذاری در آستارا - عیسی پاشاپور** از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برگزاری نخستین همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در آستارا با حضور چهره های صاحب نام و سرشناس، ظرفیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری و میدان فعالیت بخش خصوصی در این شهرستان را به تصویر خواهد کشید…