بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات تراریخته از بودجه سال 97 حذف شد

مطلب و یا خبر بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات تراریخته از بودجه سال 97 حذف شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس شورای ی در تشریح آ ین مصوبات این کمیسیون از حذف بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات تراریخته از بودجه سال آینده خبر داد.

اطلاعات