تولید حدود صد درصد بذر محصول استراتژیک گندم در داخل کشور

مطلب و یا خبر تولید حدود صد درصد بذر محصول استراتژیک گندم در داخل کشور از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کرج- ایرنا- دبیر علمی همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران گفت که حدود 100 درصد بذر محصول استراتژیک گندم در داخل کشور تولید می شود.