دومین دوره المپیاد هفتخوان مهارت های شغلی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر آغاز شد

مطلب و یا خبر دومین دوره المپیاد هفتخوان مهارت های شغلی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر آغاز شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بوشهر-ایرنا-دومین دوره المپیاد هفتخوان مهارت های شغلی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر روز در آئینی با حضور معاون استاندار و مدیرعامل این شرکت آغاز شد.

اطلاعات