ترجمه ای جدید از «باغ وحش شیشه ای»

مطلب و یا خبر ترجمه ای جدید از «باغ وحش شیشه ای» از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
از نمایش نامه «باغ وحش شیشه ای» اثر معروف و مشهور تنسی ویلیامز ترجمه جدیدی توسط محمد جوادی در انتشارات مجید منتشر شده است.

آخرین جستجو ها