شناسایی ترکیبی جدید که به جنگ آ ایمر می رود

مطلب و یا خبر شناسایی ترکیبی جدید که به جنگ آ ایمر می رود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
متخصصان علوم پزشکی در یک آزمایش تازه ترکیبی را شناسایی کرده اند که می تواند از آسیب دیدن مغز موش ها جلوگیری کند.