توضیحات تکمیلی دادستان تهران درباره دستگیری اعضای شبکه جاسوسی

مطلب و یا خبر توضیحات تکمیلی دادستان تهران درباره دستگیری اعضای شبکه جاسوسی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دادستان تهران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه کرد.

آخرین جستجو ها