| اظهارات ظریف پس از ورود به کویت

مطلب و یا خبر | اظهارات ظریف پس از ورود به کویت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گفتنی است امور خارجه به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق به کویت سفر کرده است.