سنگین تر شدن پرونده مجرم کودک آزار

مطلب و یا خبر سنگین تر شدن پرونده مجرم کودک آزار از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


پرونده آزارهای سریالی پسربچه های تهرانی توسط جوان صفت پایتخت با اضافه شدن دو شاکی دیگر به…