آیا رفراندوم برای جلوگیری از دعوا راهگشاست؟

مطلب و یا خبر آیا رفراندوم برای جلوگیری از دعوا راهگشاست؟ از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


این بار سومی است که از رفراندوم سخن می گوید. رییس جمهور حقوقدان معتقد است که اگر در…


آخرین جستجو ها