رو مه سینما متوقف شد + علت

مطلب و یا خبر رو مه سینما متوقف شد + علت از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


انتشار نسخه کاغذی رو مه سینما به دلیل گرانی کاغذ از روز (۲۴ بهمن ماه) متوقف شد.