تقدم فقرا و مستمری بگیران در دریافت رایانه از سوی ت

مطلب و یا خبر تقدم فقرا و مستمری بگیران در دریافت رایانه از سوی ت از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


سخنگوی ت گفت: برای پرداخت یارانه ها در نظریم داریم که ابتدا مستمری بگیران و خانواده های نیازمند…