پاسخ به حضور پرشور مردم در ۲۲بهمن سخنان جناحی و انتخاباتی نیست

مطلب و یا خبر پاسخ به حضور پرشور مردم در ۲۲بهمن سخنان جناحی و انتخاباتی نیست از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مشهد-تولیت آستان قدس رضوی گفت: پاسخ متناسب به حضور مردم در ۲۲ بهمن بیان سخنان جناحی و انتخاباتی نیست.