حذف یکباره سمپاد آسیب اجتماعی دارد/ خانواده ها سرگردانند

مطلب و یا خبر حذف یکباره سمپاد آسیب اجتماعی دارد/ خانواده ها سرگردانند از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره حذف سمپاد از متوسطه اول گفت: سزاوار نیست یک شبه تصمیمی بگیریم و بگوییم از فردا اجرا شود. اگر می خواهیم مسیری را طی کنیم باید آرام این کار را .

آخرین جستجو ها