«خاک» فرسوده بی تدبیری/ کشاورزی در قطب تولید کشور زیان ده شد

مطلب و یا خبر «خاک» فرسوده بی تدبیری/ کشاورزی در قطب تولید کشور زیان ده شد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دهه ها است کشاورزی اردبیل به عنوان محور توسعه قلمداد می شود، اما سهم مردم استان از این محور امروز به اقتصاد فاقد سود و مهاجرت گسترده روستاییان تبدیل شده است.

آخرین جستجو ها