سید محمدحسن ابوتر فرد به ت موقت تهران منصوب شد

مطلب و یا خبر سید محمدحسن ابوتر فرد به ت موقت تهران منصوب شد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: حجت ال سید محمدحسن ابوتر فرد از سوی انقلاب، به ت موقت تهران منصوب شد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها