۷ نفر در پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شدند

مطلب و یا خبر ۷ نفر در پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شدند از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: مصطفی ترک همدانی با بیان اینکه ۷ نفر در پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده اند، گفت: بازداشت شدگان حداقل یکبار بار با خانواده هایشان در ارتباط بودند.

اطلاعات