سخنگوی ت: بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باید اقدام کند

مطلب و یا خبر سخنگوی ت: بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باید اقدام کند از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: سخنگوی ت با بیان اینکه قطعا چنین نوسانی در بازار ارز قابل قبول نیست؛ گفت: زیرا با این روند زیان جدی متوجه پول کشور می شود و ت به هیچ وجه با کاهش ارزش پول ملی موافق نیست و امیدواریم بانک مرکزی برای کنترل این بازار اقدامات لازم را انجام دهد.

اطلاعات