هشدار به رژیم صهیونیستی | منتظر پاسخ های غیرمنتظره باشد

مطلب و یا خبر هشدار به رژیم صهیونیستی | منتظر پاسخ های غیرمنتظره باشد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: ت به رژیم صهیونیستی هشدار داد این رژیم در حملات آتی خود علیه با پاسخ های «غیرمنتظره بیشتری» روبرو خواهد شد.

اطلاعات