کدام دسته از دانشجویان روزانه باید شهریه بپردازند؟

مطلب و یا خبر کدام دسته از دانشجویان روزانه باید شهریه بپردازند؟ از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: قائم مقام معاون آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس مصوبه قانون برنامه ششم توسعه، دانشجویان روزانه قبولی در های علوم پزشکی در صورت انتقال به دیگر باید شهریه بپردازند و با آنان مشابه دانشجویان پردیس خودگردان رفتار می شود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها