واکنش علوم به موضوع مرگ صادق(ع)

مطلب و یا خبر واکنش علوم به موضوع مرگ صادق(ع) از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: علوم، تحقیقات و فناوری گفت: موضوع مرگ «کاووس سید ی» صادق(ع) یک بحث اداری است که در این مورد شکایت شده و در حال پیگیری است.

اطلاعات