چالش صندلی های خالی ها به مقطع کارشناسی ارشد هم رسید

مطلب و یا خبر چالش صندلی های خالی ها به مقطع کارشناسی ارشد هم رسید از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: زنگ هشدار صندلی های خالی ها از مقطع کارشناسی فراتر رفته و صدای آن برای دوره های کارشناسی ارشد نیز به صدا درآمده است به گونه ای که امسال، ثبت نام های تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد های غیرانتفاعی تکمیل نشد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها