ارائه آنلاین ریزنمرات و استعلام های فارغ حصیلان آزاد

مطلب و یا خبر ارائه آنلاین ریزنمرات و استعلام های فارغ حصیلان آزاد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: مدیرکل دانش آموختگان آزاد ی گفت: طبق برنامه های تعیین شده، صدور مدارک، ریز نمرات و استعلام ادارات و نهادهای مختلف در آینده نزدیک کاملاً آنلاین و به روز خواهد شد.

آخرین جستجو ها