لنز نرمال به چه لنزی می گویند؟

مطلب و یا خبر لنز نرمال به چه لنزی می گویند؟ از سایت گویا آی تی به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مقایسه ی لنزها
لنز نرمال لنزی است که به بهترین شکل خصوصیات نوری چشم انسان را تقریب می زند. به عبارت دیگر تصاویری که با لنزهای نرمال گرفته می شود بیشترین شباهت را به آنچه که در دنیای واقعی می بینیم دارد.