از جولان بودجه های سرگردان در شهر تا جیب های خالی از نشاط

مطلب و یا خبر از جولان بودجه های سرگردان در شهر تا جیب های خالی از نشاط از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کاهش کلیدی اعتبارات معاونت های شهرداری، جولان بودجه های سرگردان، عدم نشاط و جیب های خالی و کاهش سهم ن از مباحث مهم بودجه ۱۷ هزار میلیاردی شهرداری تهران بود.

آخرین اخبار