دادگاه آلمانی: استفاده از داده های شخصی کاربران غیرقانونی است

مطلب و یا خبر دادگاه آلمانی: استفاده از داده های شخصی کاربران غیرقانونی است از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دادگاهی در آلمان اقدامات در به کارگیری اطلاعات شخصی افراد و اطلاع ندادن به کاربران در این زمینه را غیرقانونی دانست.

آخرین اخبار