مخاطب «باید»های کیست؟

مطلب و یا خبر مخاطب «باید»های کیست؟ از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آنالیز سخنرانی رئیس جمهور در 22 بهمن نشان می دهد که در این روز 30 باز از کلیدواژه باید استفاده کرده که در هر 30 مورد، رئیس جمهور و ک نه ت دوزادهم مخاطب اصلی این بایدها بوده اند.

اطلاعات

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها