دستگاه های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نخواهند بود

مطلب و یا خبر دستگاه های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نخواهند بود از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: دستگاه های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نخواهند بود و بانک ها، شرکت های بیمه تی، صندوق ها، ها از شمول این حکم مستثنی شدند.

اطلاعات

آخرین اخبار