از رونمایی 3 اثر زرین تا اولین نشانه های بانکداری در ایران

مطلب و یا خبر از رونمایی 3 اثر زرین تا اولین نشانه های بانکداری در ایران از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جام زرین مارلیک از حوزه فرهنگی دریای کاسپین، جام زرین حسنلو از حوزه فرهنگی دریاچه اورمیه و تکوک زرین مادها از حوزه فرهنگی قافلانکوه( شهر میانه) مربوط به 3 هزار سال پیش در عصر آهن بودند که روایت هایی زنده از باورها و اسطوره های گذشته های این مناطق با خود به همراه دارند.

آخرین جستجو ها