پارلمان انگلیس: رفع تحریم ها مشروط به حسن نیت از سوی ایران است

مطلب و یا خبر پارلمان انگلیس: رفع تحریم ها مشروط به حسن نیت از سوی ایران است از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وی مدعی شد: راهی که ایران در پیش گرفته است در واقع اتلاف شکوفایی این کشور و رنج مردم خود است و تا زمانی که حسن نیت خود را نشان ندهد تحریم ها علیه ایران پایان نخواهند یافت.

آخرین جستجو ها