از بحران آب عبور کردیم؛ اکنون ورش ته ایم (+ )

مطلب و یا خبر از بحران آب عبور کردیم؛ اکنون ورش ته ایم (+ ) از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدتی است درباره بحران آب در ایران صحبت می کنیم اما به نظر می رسد بحران بیش از اندازه طولانی شده و شاید امروز ما دچار ورش تگی آب شده ایم. شواهد نشان می دهد سال ۹۷ با کم آبی مواجه هستیم.