شعار علیه کی روش در

مطلب و یا خبر شعار علیه کی روش در از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هواداران پرسپولیس شعارهایی مانند " کی روش یادت باشه، علی کریمی سرورته" را سر دادند و بارها علیه کی روش و در حمایت از علی کریمی شعار دادند.

اطلاعات