اعتراض رانندگان تا ی قم به اسنپ

مطلب و یا خبر اعتراض رانندگان تا ی قم به اسنپ از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یکی دیگر از رانندگان تا ی گفت: افرادی که به عنوان راننده در اسنپ فعالیت می کنند، شغل دوم شان هست ،این در حالی است که رانندگان تا ی قم تنها از این راه امرار معاش می نمایند.

اطلاعات