مجلس: اجباری در بحث حجاب نداریم / رایزنی با وزارت کشور برای تعیین اماکن برگزاری

مطلب و یا خبر مجلس: اجباری در بحث حجاب نداریم / رایزنی با وزارت کشور برای تعیین اماکن برگزاری از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تاکنون سندی ناظر بر توزیع پول میان معترضان مطرح نشده است.