منطقه بندی تهران برای جمع آوری زباله توسط ک ن!/ارائه کارت به ک ن کار برای زباله گردی

مطلب و یا خبر منطقه بندی تهران برای جمع آوری زباله توسط ک ن!/ارائه کارت به ک ن کار برای زباله گردی از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
وی افزود: موضوع زباله گردی یک بحث چند وجهی است که متاسفانه وجود دارد، شهرداری شاید به صورت رسمی موضوع را تایید نمی کند، اما واقعیت این است که این افراد در اختیار پیمانکاران شهرداری هستند تا کار جمع آوری زباله را انجام دهند و مراکزی نیز در حاشیه تهران وجود دارد که در این مراکز، تفکیک زباله انجام می شود و همچنین ک ن نیز در آن زندگی می کنند.

آخرین جستجو ها