آیا شواهد از آغاز جنگ ایران و حکایت دارد؟

مطلب و یا خبر آیا شواهد از آغاز جنگ ایران و حکایت دارد؟ از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرضیه دوم به ما می گوید، احتمال وقوع برخورد بین محور ایران و در وجود دارد و رسانه های خارجی نیز با دیدن نشانه های این برخورد، سعی دارند هشدارهای لازم را برای جلوگیری از وقوع یک جنگ نامحدود مخابره کنند. حال شاید پرسیده شود نشانه ها چیست؟