پیکر ۳ دریانورد شهید سانچی فردا به تهران می رسد

مطلب و یا خبر پیکر ۳ دریانورد شهید سانچی فردا به تهران می رسد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پیکر ۳ دریانورد شهید نفتکش سانچی امشب از شانگهای با یک پرواز ایرانی به کشور منتقل می شوند و تا ساعت ۵ صبح فردا به تهران می رسند.